Hva skjer der?

Ingeniør- og anleggsarbeid for hovedarbeidene til den nye dobbeltsporet jernbane gjennom Moss startet i 2019 og er godt i gang nå. Her er en oversikt over statusen etter første kvartal i 2020:

Tunneldrift på Verket: MossIA bygger 10 km dobbeltspor gjennom Moss. Dette inkluderer en 2,7 km lang jernbanetunnel fra Sandbukta til Moss sentrum. Byggingen startet offisielt i slutten av november 2019 med den første eksplosjonen ved Verket rømningstunnel. Det er gjennom denne tunnelen vi skal betjene hovedtunnelen for dobbeltsporet.

Jordstabilisering i sentrum av Moss: Det er utfordrende grunnforhold i dette området, inkludert tilstedeværelsen av kvikkleire. For å jobbe trygt, må vi gjøre flere tiltak for å sikre stabilitet. Det er nå to rigger med høye kalkstamme som pisker en blanding av kalk og sement i bakken. Omfattende arbeid pågår i flere måneder.

Etablering av midlertidig vei på Kleberget: Det nye stasjonsområdet strekker seg fra dagens område langs Værlegata mot Kleberget, der togene vil løpe inn i Carlbergtunnelen med Nordportalen på Kleberget. Dette betyr at veiforbindelsen til Kleberget må stenges under bygging. Som erstatning bygde vi en ny adkomstvei for beboerne.

Tunneldrift ved Carlberg: Den 2,3 km lange jernbanetunnelen fra Kleberget kommer nå ut ved Carlberg Gaard. Vi er i ferd med å sprenge en rømnings- og vedlikeholdstunnel.

Andre aktiviteter på Carlberg: Carlberg er det mest arbeidsintensive området i prosjektet. I tillegg til tunnelarbeid, har vi nylig satt opp byggeplassen og bygget anleggsveier for å skille anleggstrafikk fra lokaltrafikk. Akkurat som i Moss sentrum er det krevende grunnforhold med avsetninger av kvikkleire som krever bakkestabilisering. Kalk sement hauger vil bli plassert i bakken der det er behov.