Bane NOR og MossIA ANS feiret gjennomslag i Mossetunnel i Sandbukta

Prosjektet Sandbukta – Moss – Såstad (SMS2A) slo seg gjennom Mossetunnelen i Sandbukta 10. mars.

Tunnel arbeidet på Mossetunnelen begynte den 28. november 2019 og siden den gangen har prosjektet kommet 760 m nord mot Sandbukta med konvensjonell drift med boring og sprengning.

SMS2A prosjektet er en viktig del av Bane NORs InterCity satsing i Norge, og oppdraget blir fullført av joint venture-selskapet MossIA ANS som består av selskapene Implenia Norge AS og ACCIONA SA.

Bane NOR and MossIA ANS bygger 10 km nytt dobbeltspor gjennom Moss kommune, med 2 nye tunneler bestående av 2,3 km Mossetunnel i nord og 2,1 km Carlbergtunnel i sør, en ny Moss stasjon med 800 m langt stasjonsområde og 4 spor til plattformen. 

God vei på å levere et bedre togtilbud

– Gjennombruddet ut i dagslys i Sandbukta er en viktig milepæl. Arbeidene har gått veldig bra og jeg er stolt av tunnel teamet og alle øvrige fagfelt som har bidratt med viktig kunnskap og ekspertise. Det er mye hardt arbeid som er nedlagt, sa MossIA prosjekt direktør Ragnar Reitan og legger til;

– Det er nok mange naboer i området som nå vil glede seg over at sprengningen på denne strekken er over. Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke alle for tålmodigheten og det gode samarbeidet. Vi klarte å arrangere et nabobesøk i tunnelen rett før Norge stengte ned, og gleder oss til igjen å kunne ta imot besøk. Jeg vil også takke Bane NOR for oppdraget og gratulere alle som har bidratt med milepælen.

-Med gjennombruddet på Mossetunnelen er vi på god vei på å levere et bedre togtilbud til de som bor i Moss og reisende på Østfoldbanen. MossIA har stått godt på og ligger foran planen på tunneldriving, og dette har blitt gjort uten skade med sykefravær midt under en pandemi. Dette er en viktig milepæl, sa Birger Steffensen Bane NORs prosjektsjef for jernbaneutbyggingen i Moss.

Det samme type gjennombruddet vil skje i sørgående retning mot Kransen i sentrum i 2022. Når dette skjer, vil hele Mossetunnelen’s konvensjonelle sprengningsarbeider være ferdige.

Målet med SMS2A prosjektet

Økt kapasitet og kortere reisetid på Østfoldbanen er målet. Prosjektet vil øke frekvensen til 4 tog per time fra Moss til Oslo og vil sammen med Follobanen-prosjektet kutte reisetiden med 20 minutter, til ca. 30 min fra Moss til Oslo.

Fakta om Mossetunnelen

  • Del av Bane NOR sin InterCity utbygging
  • 2.3 km tunnel fra Sandbukta i nord til Moss Sentrum i syd
  • Drevet med konvensjonell drift, boring og sprengning
  • Tunnelen har et tverrsnitt på 130 kvadratmeter, ca 13.5 meter bredt og 10 meter høyt
  • Tunnelen kom ut i dagen i fjellskjæringa sør for Molbekktjern den 10 mars