Om MossIA

MossIA er et arbeidsfelleskapet (Joint Venture) mellom Implenia Norge AS and Acciona Construcción S.A.

Download Board of Director’s Report

Implenia og ACCIONA er ledende innen bærekraftige infrastrukturprosjekter og har samlet sine ressurser i et fullt integrert arbeidsfelleskap for å gjennomføre prosjektet.

Arbeidsfellesskapet kalles MossIA ANS og er organisert  som et ansvarlig selskap. Moss taler for seg, med I for Implenia og A for ACCIONA som gir MossIA.  Et ansvarlig selskap er et selskap hvor to eller flere eiere, her Implenia og ACCIONA, samlet eller hver for seg har et ubegrenset personlig ansvar for virksomheten.

MossIA har etablert seg i Moss med prosjektkontor på Carlberg, Verket og Larkolleveien.

MossIA har 140 medarbeidere med 17 forskjellige nasjonaliteter, fordelt på 30 % kvinner og 70 % menn og holder til i Moss. 

Vår forpliktelse

MossIA etterstreber høyeste standarder for ytre miljø, sikkerhet og kvalitet.

Vår policy for ytre miljø

Vår policy for sikkerhet

Vår policy for kvalitet

Om ACCIONA 

ACCIONA er en ledende leverandør av bærekraftige infrastrukturløsninger og fornybare energiprosjekter over hele verden. Tjenestetilbudet omfatter hele verdikjeden, fra design og utbygging til drift og vedlikehold. Selskapet er til stede i over 40 land, og har forpliktet seg til å bidra til økonomisk og sosial utvikling i de samfunnene selskapet arbeider i. ACCIONA har som mål å være ledende i overgangen til en lavkarbonøkonomi gjennom å jobbe etter kriterier for kvalitet og innovasjonsprosesser, og på den måten oppnå effektiv ressursbruk og miljøhensyn i alle sine prosjekter.  

Om Implenia Norge 

Implenia er et entreprenørselskap som spesialiserer seg på komplekse infrastrukturprosjekter i Norge. 

Implenia Norge kan vise til mange års erfaring og ekspertise innen komplekse infrastrukturprosjekter i hele landet og tilbyr tjenester innen vei- og grunnarbeid, vann og avløp, betongkonstruksjoner, bruer, tunneler og bergrom, vann- og frostsikring, fjellsikring og miljøtjenester. 

Implenia Norge er en del av konsernet Implenia Group, som er den ledende leverandøren av bygg- og anleggstjenester i Sveits. Konsernet har også en sterk posisjon i det tyske, østerrikske og skandinaviske infrastrukturmarkedet. Implenia ble etablert i 2006, men kan se tilbake på rundt 150 år med historie. Selskapet har spesialisert ekspertise innen bygging av komplekse infrastrukturprosjekter og legger vekt på en bærekraftig balanse mellom finansiell suksess og samfunnsansvar.