Får SMS varsling

Motta gratis SMS-varsel før vi sprenger.

Å vite når sprengninger skal skje oppfattes beroligende for mange. Da får man tid til å forberede seg. MossIA har opprettet en egen varslingstjeneste på Nabovarsling.no. Her kan alle som ønsker motta sms-varsel før sprenging utføres. Denne tjenesten er gratis å abonnere på for deg. 

Slik finner du den:  

Direkteadresse til prosjektet: www.nabovarsling.no/intercity-sms 

Se brosjyre her: https://www.banenor.no/globalassets/bildearkiv/sandbukta-moss-sastad/brosjyre.-nar-det-sprenges-i-nabolaget.pdf