Gjennombrudd ved Mossehallen rømningstunnel i Moss

7. februar 2023 feiret Bane NOR, MossIA ANS og gjester gjennomslaget i Mossehallen. MossIA - arbeidsfelleskapet Implenia og ACCIONA - skal designe og bygge 9 av 10 kilometer av Sandbukta – Moss – Såstad (SMS2A)-prosjektet for Bane NOR. Hovedmålet med prosjektet er å øke kapasiteten og forkorte reisetiden på Østfoldbanen.

The Mossehallen escape tunnel breakthrough tunnel team.

Den nye dobbeltsporet går gjennom Moss kommune, med to hovedtunneler: den 2,7 km lange Mossetunnelen i nord og den 2.  3 km Carlbergtunnelen i sør. I tillegg bygger prosjektet to rømningstunneler fra Mossetunnelen og en parallell rømningstunnel i Carlbergtunnelen.

Med dette gjennomslaget ferdigstilles  hele Mossehallen rømningstunnel, som er gravd ut med konvensjonell sprengning.

Ragnar Reitan, Project Director i MossIA, er glad for gjennomslaget: «Det er en betydelig milepæl. Arbeidet har opplevd ulike utfordringer, og jeg er stolt av tunnelteamet, ingeniørteamet og støtteteamene til MossIA, samt alle eksterne  partnere som har bidratt med sin kunnskap og kompetanse. Det er lagt ned mye hardt arbeid i dette. Jeg vil takke Bane NOR for oppdraget og gratulere alle som har bidratt til milepælen.

Eirik Harding Hansen, prosjektdirektør i Bane NOR, understreker også betydningen av gjennombruddet: – MossIA har gjort det bra og løst flere kompliserte tekniske utfordringer. Alt dette er oppnådd uten skader eller sykefravær

Mossehallen rømningstunnel kort sagt

  1. Del av Bane NORs InterCity-utbygging
  2. Rømningstunnel fra Mossetunnel hovedtunnel
  3. 425 meter rømningstunnel fra Mossetunnelen ved Myra til Mossehallen, Nesparken
  4. Operert med konvensjonell bore- og sprengningsoperasjon
  5. Tverrsnitt på ca. 35 kvadratmeter, bredde på 5,5 meter og høyde på 6 meter
  6. Gjennombrudd 7. februar 2023 i Nesparken, Moss, Norge.