Greit å vite når vi sprenger

Store deler av anleggsarbeiden for nytt dobbeltspor på strekningen Sandbukta-Såstad skjer under bakken. Dessverre er det likevel slik at man kan merke våre arbeider i form av lyd og vibrasjoner.

Motta gratis SMS varsel før vi sprenger

Lyd og vibrasjoner gjelder hovedsakelig de av dere som bor oppå fjellet vi driver tunnelen gjennom. Støy og vibrasjoner vil være forbigående, dere vil trolig merke lite når vi har drevet tunnelen et stykke forbi din bolig.

Norge er et av verdens fremste tunnelland. Å bygge tunneler er noe vi kan og har lang og god erfaring med.

Huset står trygt

Selv om boligen din står trygt mens vi jobber, vet vi at mange likevel vil være litt engstelige når vi holder på rett under der dere bor. Fra naturens side er mennesker og dyr ekstra følsomme for vibrasjoner, noe som gjør at det kan føles ubehagelig når bakken vibrerer og huset “rister”. Små barn og husdyr er særlig utsatt, ikke minst siden de har begrenset forståelse for det som skjer.

Det er viktig for oss at du vet at boligen din er bygd for å tåle langt kraftigere rystelser enn dere vil utsettes for av våre arbeider. Du kan være trygg på at det er lagt inn en god sikkerhetsmargin av våre fagfolk.

Ta dine forholdsregler

Vi vil likevel anbefale dere som bor over tunnelen å ta noen forholdsregler. Dette inkluderer å sikre løse gjenstander som du er særlig redd for på hyller eller vegg. For eksempel sikre at bilder har tilstrekkelig godt feste på vegg og at løse gjenstander ikke står “på vippen” i skap, på hyller og så videre. Vibrasjoner kan flytte enkelte gjenstander slik at de faller ned, og det ønsker vi ikke.

Gratis SMS-varsel før sprengning

Ved sprengningsarbeider ute varsles arbeidene med en hørbar sirene. Denne sirenen vil du ikke høre når arbeidene skjer inne i tunnelen. Vi anbefaler derfor alle som bor i nærheten av våre tunnelarbeider, og som ønsker å få informasjon om sprenging, å melde seg på vår SMS-varslings- tjeneste. Dette er en gratistjeneste, og du vil motta en SMS omtrent 15-45 minutter før sprenging skjer. Se brukerveiledning på neste side. Husk å dele informasjonen med dine nærmeste i husholdningen slik at de også er forberedt på eventuelle vibrasjoner.

Har du spørsmål eller bekymringer vedrørende sprenging i ditt nabolag, ta kontakt med vår nabovakt på e-post, moss_utbygging@banenor.no, eller telefon 400 27 579.