Acciona og Implenia signerte storkontrakt med Bane NOR

Skal bygge nytt jernbanespor og stasjon i Moss

Oslo, 28. juni 2019 – En joint venture bestående av Implenia og ACCIONA signerte i dag kontrakten for prosjektet Sandbukta – Moss – Såstad (SMS 2A). Kontrakten har en verdi på 6,3 milliarder kroner. Prosjektet gjennomføres på oppdrag for Bane NOR, og er en del av InterCity-satsingen. Prosjektet inkluderer 10,3 km dobbeltspor, delvis over bakken. Det skal også bygges to tunneler, begge over 2 km lange (Moss og Carlberg), to kortere «cut and cover»-seksjoner, en tunnelportal og en ny jernbanestasjon med 800 meter lange plattformer og en fotgjengerbro. 

Implenia og ACCIONA har gått sammen i en fullintegrert joint venture med Implenia som teknisk lead. Samarbeidet vil hete «MossIA ANS». 

«Vi er veldig glade for å ha vunnet denne kontrakten og for å få ta del i InterCity-prosjektet. Vi ser fram til å bidra med den kunnskapen og ekspertisen som vi har opparbeidet oss fra andre, store prosjekter og til å jobbe sammen med ACCIONA», sier Audun Aaland, administrerende direktør i Implenia Norge. 

“Vi er svært fornøyde med å ha blitt valgt, sammen med vår partner Implenia, til å gjennomføre dette jernbaneprosjektet. Kontrakten styrker ACCIONAs posisjon i Norge som er et nøkkelmarked for oss. Ut fra våre svært gode erfaringer fra tidligere samarbeid med Bane NORs ledelse og med deres profesjonalitet, så har vi stor tro på at vi vil gjennomføre og ferdigstille dette store og komplekse prosjektet på aller beste vis. I samarbeid med Implenia ønsker ACCIONA å bidra til Bane NORs Intercity-satsing med den erfaringen vi tar med oss inn i alle våre prosjekter” sier Huberto Moreno, konsernsjef i ACCIONAs konstruksjonsdivisjon. 

Arbeidet starter i oktober 2019 og skal etter planene være ferdig innen mai 2025. 

  • Se vedlagt bilde fra tildelingen i mappen 

Tekst til bilde: 

Bane NOR tegnet fredag kontrakt med arbeidsfellesskapet Acciona Construcción S.A. og Implenia Norge AS. På bildet ser vi, f.v, Huberto Moreno (Adm.dir. Construction Business i Acciona), Jarle Rasmussen (prosjektsjef Bane NOR), Audun Aaland (Adm.dir. Implenia Norge AS) og Einar Kilde (Utbyggingsdirektør i Bane NOR).