Jobber gjennom sommeren

MossIA skal utføre tunnelarbeid og andre aktiviteter ved togskinnene når det er togstans denne sommeren.

Lørdag 25. juni begynte MossIA med sommerbrudd arbeid under og ved siden av togsporene.

Det opprettholdes ordinære arbeider på de store anleggsplassene på Verket, Carlberg og i Larkollveien gjennom hele sommeren.

I tillegg til MossIA jobber underleverandører og partnere under hele sommeren. MossIA takker alle for godt samarbeid og innsatsen. Vi retter en spesiell takk til våre naboer for deres tålmodighet og samarbeid.

Les mer om sommerbruddet på nettsiden til Bane NOR.