MossIA nådde en viktig milepæl ved å fullføre jetinjisering på Circle K anleggsplass

MossIA feiret denne viktige milepælen onsdag 6. oktober med kaffe og kake sammen med 70 kollegaer og gjester.

Arbeidene på Circle K startet i april 2021 og ble fullført uten alvorlige hendelser og på tid. For å bygge den fremtidige tunnelen trygt under dette stedet med lav steinbelastning er det utført omfattende jetinjisering i samarbeid med vår underleverandør Keller.  Over 650 jetpeler bidrar til å stabilisere den myke jorda ved å lage en solid betongblokk.

“Fullføring av jetinjisering ved Circle K er en viktig milepæl. Vi fullførte arbeidet i tide og viktigst av alt uten hendelser under en pandemi,” sa MossIA prosjektdirektør Ragnar Reitan.

Nøkkeltall

  • 650 jetpeler
  • 2.420 meter søyler
  • Ca. 3.700 tonn sement

SMS 2A prosjektet

SMS 2A prosjektet er en viktig del av Bane NORs InterCity satsing og vil bli fullført av joint venture selskapet MossIA som består av Implenia Norge og ACCIONA.

Det bygges dobbeltspor gjennom Moss kommune, på strekningen fra Sandbukta nord til Såstad i syd, 10 kilometer med nytt dobbeltspor gjennom Moss med to nye tunneler bestående av Mossetunnellen i nord og Carlbergtunnel i sør, i tillegg til ny togstasjon i Moss sentrum.

Den faktisk jetblokken ble bygget 20 meter under bakken
Jetinjisering på Circle K, April 2021
Mer enn 70 kollegaer og gjester deltok i milepæl markeringen som fant sted inne i en inngjerdet del av Circle K bygningen, der personlig verneutstyr var tillatt, men ikke obligatorisk.
Fra venstre prosjektleder Osman Besler fra Keller og viseprosjektleder Brandon Robinson fra Keller Geoteknikk AS likte milepæl markeringen.
Site Engineer Special Foundations Christine Kiener starter feiringen med å fordele kaken.