MossIA startet opp aktivitet ved Mossehallen i uke 24

Arbeidet for tunnelåpningen til rømningstunnelen, som kommer ut ved Mossehallen, er satt i gang med sterk vekt på sikkerhet.

Anleggsområdet ved Mossehallen sikret med gjerder og skilting. Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR.

Forberedelsene av fjellpartiet ved Mossehallens sørvestre hjørne innebærer å lage en forskjæring med høyde nok til å få plass til tunnelportalen.

Tunneldrivingen består av bl.a. boring, sprengning og fjerning av sprengstein samt fjellsikring.

Risikovurderinger og sikker jobbanalyse har blitt fullført i forkant av oppstart. Og trafikksikkerhetstiltak er iverksatte med porter, gjerder, skilting og lysregulering.

I august kommer den første salven for tunneldrivingen etterfulgt av anleggstrafikk inn og ut av Nesparken.

Tunneldriving fra utsiden antas å være ferdig i løpet av august og deretter skal det bygges en betongportal ved inngangen til tunnelen.  Området skal ferdigstilles i november.

Les mer om aktiviteten ved Mossehallen på nettsiden til BaneNOR.