Nødetatene på besøk hos SMS 2A prosjekt

MossIA gjennomførte helse, miljø og sikkerhet-uke (HMS) i uke 40.

20 representanter fra den lokale politi-, brann- og ambulansetjenesten tilbrakte en hel dag med MossIA og Bane NOR for å lære om prosjektet. For MossIA kommer sikkerhet alltid først og et godt samarbeid mellom nødetatene og Bane NOR er derfor kritisk.

Tema for besøket var tiltak for sikkerhet og beredskap. Nødetatene fikk mulighet til å besøke hele anlegget, inkludert Mosse- og Carlbergtunnelene. Besøket la til rette for informasjon og dialog om sikkerhetstiltak med vekt på adkomst samt møteplasser ved eventuelle alvorlige hendelser.

En god forståelse av prosjektet, deling av sikkerhetsprosedyrer og kartlegging av møtepunkter og anleggsveier er kritisk ved en alvorlig situasjon.

Vi takker de lokale nødetatene for besøket og for å dele erfaringene sine med oss.

Redningskammeret er selvforsynt med pusteluft, oksygen, CO-rensing, batteripakke og har tilgang til drikkevann.
Inspeksjon av redningskammer i tunnel. Ved en hendelse i tunnel kan man evakuere hit hvis det ikke er mulig å komme seg helt ut av tunnelen
Nødetatene fikk omvisning i både Mossetunnelen og Carlbergtunnelen