Prosjektet og Covid-19

I denne svært krevende tiden for Norge stiller vi i prosjektet opp i den nasjonale dugnaden. Vi i MossIA bidrar der vi kan bidra aller mest.

Vi støtter Bane NOR med utbygging av Sandbukta – Moss – Såstad prosjektet.  Hver eneste dag jobber vi hardt for å holde maskinene i gang. Per nå er oppfordringen fra Bane NOR at utbyggingsprosjektet skal fortsette som før, i den grad det er mulig. 

Foreløpig kan aktivitet opprettholdes og våre kollegaer har en jobb å gå til. Det gjelder ikke bare Bane NOR og oss i MossIA, men ikke minst underleverandører gjennom hele verdikjeden. For verdiskapningen i Norge og trygghet for arbeidsplasser er dette positivt. 

Hensynet til folkehelsen trumfer likevel økonomiske hensyn. Både Bane NOR og vi i MossIA tar smittevernet på det største alvor og har iverksatt smitteverntiltak i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger, blant annet med tiltak på anleggsplassen, utstrakt bruk av hjemmekontor og elektroniske samhandlingsverktøy og fokus på hygiene og å holde en sikker avstand til de man omgås.