SMS 2A

Nyheter om Sandbukta - Moss - Såstad prosjektet

MossIA ANS mottok den 4. februar instruks om kontraktsmessig endring fra vår oppdragsgiver, Bane NOR,  med avbestilling av alle arbeidene i Moss sentrum.

Bane NOR bekrefter at det fortsatt er et godt samarbeid med MossIA.

Vi vil vurdere avbestillingen og deretter svare Bane NOR.

De andre delene av prosjektarbeidene gjennomføres som avtalt.